Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

eeriecold
18:40
5344 6540 500
America's favourite Thanksgiving recipes

November 10 2017

eeriecold
09:09
Legalne aborcje w Polsce w 2016 roku

November 06 2017

eeriecold
17:57
5213 cb74 500
Mass shootings in the US

October 11 2017

eeriecold
13:37
7809 efe3 500
Deficyt budżetowy w Polsce

July 02 2015

eeriecold
17:43
7529 d3d3 500
Które firmy płacą największy CIT
Reposted bynodifference nodifference

June 09 2015

eeriecold
17:40
6985 e57c 500
Most common foreign citizenship in each German district

June 02 2015

eeriecold
21:42
3522 f72e 500
Andrzejku, jak mnie słyszysz?

May 16 2015

eeriecold
23:22
2206 fd21 500

May 02 2015

eeriecold
15:45
Kto prezydentem Polski - wyniki sondażu Polski The Times

March 18 2015

eeriecold
18:03
Every country's most popular beer

February 13 2015

eeriecold
12:51
3197 7612 500
Russia's relationship with Europe

February 12 2015

eeriecold
12:05
3505 7c32 500
Apple's market capitalization

February 05 2015

eeriecold
18:33
Jarosław Kaczyński przypomina mi polskiego króla Władysława Łokietka. I to nie chodzi o niski wzrost ale o długotrwałe lata walki o Polskę. Mam nadzieję, że tak samo jak Łokietek to i J.Kaczyński w końcu odniesie sukces .
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/polska-w-roku-wyborczym-dziennikarskie-spojrzenie-tv-trwam-cz-i/

January 13 2015

eeriecold
22:47
3867 b146 500
Oil prices
eeriecold
22:27
2790 82d4 500
Airport sizes

January 08 2015

eeriecold
19:38
1159 f00f 500
Islam in Europe

January 07 2015

eeriecold
18:05
7140 0ea3 500
Ceny transakcyjne używanych mieszkań w 2014 r.
Reposted byzielonysmoczek zielonysmoczek

December 28 2014

eeriecold
17:56
7542 7bb0 500
Alcohol consumption
eeriecold
02:39
1298 512e 500
The True Size of Africa

December 10 2014

eeriecold
20:22
5370 5d1f 500
Lech Wałęsa breaks a leg leaving church
Reposted byafrocostamgownoemciuwysypiskosmiecinajwyzszypoziomabstrakcji
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl